VHS Vysočina

S vodou to umíme...

Vodohospodářské stavby realizujeme již několik desítek let. Realizovali jsme stovky zakázek pro státní správu i pro soukromé investory. Jsme spolehlivým partnerem desítek firem po celé republice. Stavíme na profesionálním týmu a opravdu stabilním zázemí. Profil firmy

Čistírny vod

Nabízíme kvalitní, výkonné a odolné čistírny odpadních vod (ČOV). Provádíme kompletní výstavby čistíren komunálních i průmyslových odpadních vod včetně kanalizačních sběračů.

Reference Chci více informací

Vodovody

Provádíme kompletní výstavby vodovodů včetně úpraven vody a vodojemů.

Reference Chci více informací

Inženýrské sítě

Nabízíme rekonstrukci stávajících a výstavbu nových inženýrských sítí, chodníků, dlážděné komunikace a rozvodů plynu. Zajišťujeme kompletní technickou vybavenost.

Reference Chci více informací

Rybníky

Provádíme stavby krajinného inženýrství a jejich údržbu včetně revitalizací, oprav a odbahňování.

Reference Chci více informací

Úpravy vody

Provádíme stavby hydrotechnického typu a úpravy vodních režimů.

Reference Chci více informací

Zpracovávám...